Hôm nay :

Hotline: 01647527919

 [giaban]900 USD[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:900 USD Diện tích: 163m2 Khu vực đẹp rất tiện lợi

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat] [giaban]900 USD[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:900 USD Diện tích: 89m2 Đồ đạc đầy đủ cơ bản

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat] [giaban]13.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:13.000.000 VNРDiện tích: 120 m2 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng khách, 1 bếp

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]


 [giaban]8.500.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:8.500.000 VNРDiện tích: 70 m2 2 phòng ngủ

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat] [giaban]10.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:10.000.000 VNРDiện tích: 55 - 200 m2 2-3 phòng ngủ, đầy đủ đồ đạc

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]
 [giaban]1050 USD[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:1050 USD Diện tích: 109 m2 3 Phòng ngủ, đầy đủ đồ đạc

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]
 [giaban]14.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:14.000.000 VNРDiện tích: 87m2 2 Phòng ngủ, đầy đủ đồ đạc

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 12/20/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP
BÁN NHÀ RIÊNG
BÁN CHUNG CƯ
THUÊ VĂN PHÒNG
BACK TO TOP