Hôm nay :

Hotline: 01647527919

 [giaban]1000 USD[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:1000 USD Diện tích: 131 m2 3 Phòng ngủ, 2 WC, Đầy đủ nội thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 23/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.


 [giaban]14.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:14.000.000 VNРDiện tích: 128m2 3 Phòng ngủ, 2 WC, Đầy đủ nội thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 22/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.

 [giaban]900 USD[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá: 900 USD Diện tích: 104m2 3 Phòng ngủ, 2 WC, Đầy đủ nội thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 21/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.
 [giaban]16.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:16.000.000 VNРDiện tích: 105m2 2 Phòng ngủ, 2 WC, Đầy đủ nột thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 17/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.
 [giaban]15.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:15.000.000 VNРDiện tích: 90m2 2 phòng ngủ, 2 WC, Đầy đủ nội thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 16/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.


 [giaban]27.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:27.000.000 VNРDiện tích: 145m2 3 Phòng Ngủ, 3WC, Đầy đủ nội thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 15/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.
 [giaban]18.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:18.000.000 VNРDiện tích: 125m2 2 Phòng ngủ, 2 WC, Đầy đủ nội thất

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 15/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.
 [giaban]Thỏa Thuận[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:Thỏa Thuận Diện tích: 150 m2  3 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG WC, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 1402/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY. [giaban]15.000.000 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá:15.000.000 VNРDiện tích: 122m2 2 phòng ngủ, 2 WC, Nội thất đầy đủ

Người đăng: Phạm Quốc Sử
Ngày đăng: 13/02/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM [NEWHOMEVN][/tomtat] [kythuat]

BẤM NÚT MÔ TẢ ĐỂ XEM CHI TIẾT hoặc BẤM TẠI ĐÂY.THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP
BÁN NHÀ RIÊNG
BÁN CHUNG CƯ
THUÊ VĂN PHÒNG
BACK TO TOP